Da bi izvršio kupovinu robe, Kupac je u obavezi da se registruje na zvaničnom sajtu “Baby Atlas” www.babyatlas.me. Registracija se vrši popunjavanjem formulara na link “Kreirajte nalog“.

Kupac registracijom potvrđuje sljedeće:

  1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove kupovine;
  2. tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka;
  3. da daje izričitu saglasnost da Baby Atlas može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka obrađivati lične podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Baby Atlas navedene podatke može davati trećim licima samo u obimu koji je neophodan da se izvrši konkretna ugovorena usluga.

Kupac registracijom potvrđuje da je u potpunosti obaviješten i razumio sljedeće:

  1. tehničke karakteristike i osobenosti proizvoda koji poručuje;
  2. prodajnu cijenu ili način na koji će se prodajna cijena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cijena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca.

Glavni Meni